Taula de Cultura de Pau

Es tracta d’un espai permanent de debat i proposta d’activitats culturals del municipi, seguiment de les activitats en desenvolupament i promoció de la difusió dels esdeveniments programats. La Taula està formada per entitats culturals del municipi de Pau amb l’objectiu d’intercanviar informació, crear sinèrgies i crear activitats culturals.

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A LA CREACIÓ DE LA TAULA

El municipi disposa d’entitats cultural preexistents que fins a dia d’avui han desenvolupat la seva activitat amb poca presència en els programes de festes. D’altra banda, la programació d’activitats socioculturals no assoleix els quòrums esperats tot i l’interès que desperten i el reclam d’aquest tipus d’actes per part de la ciutadania.
Per aquests motius s’impulsa la creació de la Taula de Cultura, amb la voluntat d’i
nvolucrar entitats culturals i socials, així com veïns i veïnes a nivell particular, que vulguin prendre part de l’organització d’activitats culturals al municipi.

Així doncs, el públic objectiu són les persones que formen part d’una entitat social o cultural del municipi i aquelles que senten interès pels actes culturals i volen participar en les decisions del municipi que tinguin la finalitat de potenciar-los. 

 

FASES

Introducció (en procés)

Nou espai al web municipal amb l’exposició de la proposta i tota la informació del procés.
Paral·lelament es constitueix el grup motor i es planifiquen les accions i la distribució de tasques.

Crida a la participació

El grup promotor realitzarà un llistat de persones i entitats que responen al públic objectiu del present procés de participació. Un cop contactats, se’ls oferirà la possibilitat de facilitar noms de veïns i veïnes que caldria incloure.
Una setmana després, es realitzarà una publicació d’inici de procés mitjançant cartelleria exterior, xarxes socials municipals i grup de WhatsApp. 

Vols participar al procés? Envia un correu electrònic a comunicacio@pau.cat amb les teves dades de contacte.

Sessions participatives i seguiment del procés

El procés consta de 3 sessions deliberatives i un procés de participació online directament vinculat. Totes les trobades es faran amb representants de les entitats i veïns. S’organitzen de la següent forma:

III.I Procés online WIKISPRINT
III.II 2 Sessions deliberatives

De diàleg apreciatiu, amb orientació tècnica, amb l’objectiu de recollir totes les aportacions i consideracions dels assistents sobre la situació actual i les necessitats culturals del municipi.

III.III Sessió de Prototipatge de solucions

Amb aquesta sessió s’analitzarà la proposta més idònia pel municipi i s’establiran les bases pel disseny de la Taula de Cultura.

Retorn

El grup motor estudia la redacció final obtinguda per fer una proposta organitzativa de la Taula, d’acord amb la normativa i competències municipals vigents i els resultats del procés i elaborarà el Reglament de la Taula de Cultura.

El document final que regirà la Taula de Cultura es publicarà al web municipal, s’enviarà a totes les persones que hagin participat en el procés i es farà públic a través de les xarxes del consistori.

Presentació de la Taula de Cultura

Una setmana després, es farà una crida per cartelleria i mitjans online per captar totes aquelles persones interessades a formar part de la Taula. S’organitzarà un acte per donar a conéixer la Taula de Cultura i els primers membres que la constituiran temporalment, donant inici al procés d’elecció dels integrants de la taula.