Decrets d’alcaldia

Aquest és el llibre de decrets de l’Ajuntament de Pau. A partir de la taula següent podeu accedir al contingut de les resolucions d’alcaldia, a excepció feta d’aquells decrets relacionats amb qüestions particulars, que no tenen incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics.

Última actualització: 15/11/2023