Decrets d’alcaldia

Trobareu a continuació una taula-resum dels decrets del 2024, únicament amb el contingut de les resolucions que tenen incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics.

Última actualització: 09/04/2024