Pla de mandat 2023-2027

Participació

Volem conèixer les inquietuds dels habitants de Pau, per això utilitzarem diferents mitjans per poder escoltar i tenir en compte les preocupacions de tothom, per resoldre-les de la manera més justa i ràpida possible

Benestar social

Afavorirem l’accés i els recursos del territori i les administracions per aquelles persones amb exclusió social.

De la mateixa manera també afavorirem el benestar emocional de les famílies que viuen a Pau i ho necessitin.

Joventut i esports

Volem una joventut participativa, crítica i compromesa, per això treballarem amb noves vies per fer d’això una realitat.

Entenem l’esport com exemple de confluència educativa i de salut, per això impulsarem l’activitat esportiva amb la promoció de rutes, competicions diverses i proves d’esport al poble.

Seguretat i vigilància

Completarem i millorarem el sistema de videovigilància per la seguretat dels veïns, és una preocupació important que no s’ha de menysprear.

Revisarem els punts crítics de senyalització viaria.

Gent Gran

Proposarem i mantindrem activitats per la gent gran, promocionarem la interacció de la gent entre diferents edats i cultures per compartir coneixements i tradicions.

Farem un control i seguiment de les necessitats de la gent gran que viu sola.

Economia i finances

L’economia municipal ens afecta a tots. Portarem un control rigorós i responsable de les finances públiques en gestió i contractació, per poder tenir una hisenda neta i transparent.

Això es farà amb un control exhaustiu de les despeses i ingressos, eliminant despeses innecessàries heretades.

Urbanisme i territori

Volem conservar el model de poble rural amb un creixement equilibrat i sostenible.

Continuarem desenvolupant la normativa urbanística de Pau, que s’està duent a terme, de la manera més correcta i sostenible possible.

Treballarem dins aquesta normativa, en la conservació del nostre patrimoni, el qual té elements de gran interès que cal protegir i promocionar.

Ensenyament i educació

Mentre treballem per aconseguir de manera viable la reforma de l’escola, no deixarem de costat les mancances reals, com falta de manteniment, falta de climatització i les mesures de seguretat entre d’altres.

Fa més de 20 anys que els nens i nenes passen fred i calor en els barracons prefabricats de l’Escola de Pau.

Cultura i festes

Promocionarem, mantindrem i cuidarem les Festes Populars i tradicionals del poble, al igual que les activitats culturals com el Jazz a Pau i el Cor de Pau.

Promourem una comissió de festes per elaborar una programació estable de cultura i festes de qualitat.

Desenvolupament econòmic i social

Volem impulsar i ajudar a les empreses locals presents i futures, al igual que la pagesia, per tal d’activar la vida econòmica del poble.

És important reactivar el sector comercial i turístic pel dia a dia del municipi.

Això s’ha de fer amb suport i promoció des de l’Ajuntament i d’altres administracions, i facilitant ajudes per negocis existents i nous.

Promourem l’obertura d’una botiga de queviures.

Manteniment

S’han de revisar, planificar i corregir tots els aspectes i elements que necessitin manteniment, per així tenir un bon estat de conservació al poble i a Els Olivars.

Centre Cívic

Farem que el Centre Cívic funcioni correctament, actualitzant les bases, per tal que hi hagi una estabilitat en aquest servei.

Per això organitzarem una taula de diàleg amb els anteriors concessionaris i altres professionals del sector per estudiar els punts febles.

Reciclatge i medi ambient

Apostem pel reciclatge de les restes vegetals per reduir les despeses en la recollida de residus, ja que s’estan gastant masses diners en transport i recollida.

Farem la reparació de les fuites de les canonades d’aigües fecals del carrer Llevant de la urbanització

Els Olivars que fa més de 20 anys que existeixen.
Impulsarem les energies renovables i l’extracció d’elements de fibrociment amb subvencions i bonificacions.

Si vols comentar alguna idea, fer-nos una proposta o comentari, ho pots fer mitjançant el formulari que trobaràs aquí

Última actualització: 04/10/2023