Contractes de concessió de béns públics

Aquests són els contractes de concessió de béns de domini públic (també dits béns demanials) que ha adjudicat l’Ajuntament de Pau 

Adjudicats el 2024

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A L’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC DEL SERVEI BAR DEL CENTRE CÍVIC DE PAU


No s’han adjudicat contractes de concessió de béns de domini públic durant els anys 2021 i 2022.


Adjudicats el 2020

CONCESSIÓ ADMINiSTRATIVA PER A L’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC DE L’ESPAI DESTINAT AL BAR DEL CENTRE CÍVIC DE PAU

Última actualització: 27/2/2024