Contractes de concessió de béns públics

Aquests són els contractes de concessió de béns de domini públic (també dits béns demanials) que ha adjudicat l’Ajuntament de Pau 

Adjudicats el 2020

CONCESSIÓ ADMINiSTRATIVA PER A L’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC DE L’ESPAI DESTINAT AL BAR DEL CENTRE CÍVIC DE PAU