Contractes de serveis

Aquests són els contractes de serveis que ha adjudicat l’Ajuntament de Pau per un procediment diferent al dels contractes menors.


No s’han adjudicat contractes de serveis per procediment diferent al dels contractes menors durant els anys 2021, 2022, 2023 i el que portem de 2024.


Adjudicats el 2020

SERVEIS DE REDACCIÓ DEL POUM DE PAU

Última actualització: 13/2/2024