Contractes de subministraments

Aquests són els contractes de subministraments que ha adjudicat l’Ajuntament de Pau per un procediment diferent al dels contractes menors.

Adjudicats el 2023

SUBMINISTRAMENTS D’ENERGIA ELÈCTRICA (01/07/2023-30/06/2024)

Adjudicats el 2019

SUBMINISTRAMENTS DE LLUMINÀRIES I BOMBETES I SUBSTITUCIÓ DE LES EXISTENTS (ACCESSOS AL MUNICIPI DE PAU)

Última actualització: 20/3/2024