Convenis

L’article 8 de la Llei de Transparència estableix que els convenis s’han de publicar íntegrament a la seu electrònica dels subjectes obligats.

Per altra banda, de conformitat amb l’article 14 i la Disposició addicional 9 de la mateixa llei, els convenis s’han de trametre al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, que podeu consultar fent clic aquí.

CONVENIS DEL 2024

Conveni de col·laboració per a la realització del casal d’estiu entre l’Ajuntament de Palau-saverdera, l’Ajuntament de Pau i Ludis Lleure i Esport.

Aprovació: acord de Junta de Govern de 06/06/2024

Codi Registre Públic de Convenis: pendent de trametre


Conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Pau en matèria de seguretat viària i de l’annex 8 per a la redacció d’un treball tècnic de seguretat viària.

Aprovació: acord de Ple de 15 d’abril de 2024

Codi Registre Públic de Convenis: pendent de rebre número d’inscripció

CONVENIS DEL 2023

Conveni de col·laboració per a la realització del casal d’estiu 2023 entre l’Ajuntament de Pau, l’Ajuntament de Palau-saverdera i l’entitat Ludis Lleure i Esport

Aprovació: acord de Junta de Govern Local de 18/07/2023


Conveni de delegació de competències dels serveis de protecció animal entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Pau

Aprovació: acord de Ple de 25/04/2023


Adhesió a conveni amb la Diputació de Girona per executar les obres de tractament superficial asfàltic del paviment de diversos carrers i camins

Aprovació: decret d’alcaldia de 14/04/2023


Pacte d’alcaldies pel clima i l’energia sostenible

Aprovació: acord de Ple de 28/02/2023


Conveni de col.laboració entre l’associació per al desenvolupament rural integral de la zona nord-oriental de Catalunya (ADRINOC), el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els 44 municipis rurals inclosos en l’àmbit d’actuació Leader, per al finançament ADRINOC per a la gestió del programa Leader en el període PEPAC 2023-2027

Aprovació: acord de Ple de 28/02/2023


Conveni d’encomana de gestió entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Pau per a la realització de determinades actuacions en matèria de joventut

Aprovació: acord de Ple de 28/02/2023

Data de signatura: 18/04/2023

CONVENIS DEL 2022

Conveni de col·laboració entre el Consorci Administració Oberta de Catalunya i l’Ajuntament de Pau per a l’expedició telemàtica de volants del padró municipal d’habitants

Aprovació: Acord de Ple de 27/12/2022


Conveni de cooperació tècnica entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Pau per al desenvolupament del servei de cura puntual per a nenes i nens de 0 als 14 anys

Aprovació: Acord de Ple de 23/08/2022


Conveni de col·laboració per a la realització del casl d’estiu entre l’Ajuntament de Palau-saverdera, l’Ajuntament de Pau i Ludis Lleure i Esport

Aprovació: Acord de Junta de Govern Local de 12/07/2022


Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Pau i l’Agència Catalana de l’Aigua per al finançament de la redacció de l’Estudi per a la localització i desconnexió de les aigües blanques al clavegueram de Pau

Aprovació: Acord de Ple de 24 de maig de 2022


CONVENIS DEL 2021

Conveni de formalització amb l’Ajuntament de Pau per a la incorporació com a membre del Consorci de les Vies Verdes de Girona

Aprovació: Acord de Ple de 31/08/2021


Conveni de col·laboració entre el departament d’Interior de la Generalitat i l’Ajuntament de Pau per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergèncie si Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil

Aprovació: Acord de Ple de 15/06/2021


Conveni subscrit entre l’AEAT i la FEMP, en matèria d intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals

Aprovació: Acord de Ple de 15/06/2021


Conveni de cessió gratuïta d’ús de desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa a favor de l’Ajuntament de Pau

Aprovació: Acord de Ple de 16/03/2021

CONVENIS DEL 2020

Conveni de cessió a l’Ajuntament finca carrer del Llop

Aprovació: Acord de Ple de 25/08/2020

CONVENIS DEL 2019

Conveni de col·laboració Hermes Comunicaccions SA i Ajuntament de Pau

Aprovació: Acord de Junta de Govern Local de 17/12/2019


Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Pau per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal

Aprovació: Acord de Ple de 17/12/2019


Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Pau en matèria de videovigilància per part de la policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra

Aprovació: Acord de Ple de 27/08/2019


Conveni de delegació de les competències, per la realització de les activitats de tallers de memòria i tallers de gimnàstica per a persones grans per a l’any 2019

Aprovació: Acord de Ple de 14/05/2019


Conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Pau

Aprovació: Acord de Ple de 14/05/2019


Encàrrec de gestió mitjançant conveni al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la licitació de la contractació conjunta esporàdica del serevei de protecció de dades i assistència tècnica al delegat de protecció de dades

Aprovació: Acord de Ple de 26/03/2019


Conveni tipus de col·laboració amb la Diputació de Girona per facilitar el pagament de les taxes derivades de la inserció dels anuncis en el Butlletí Oficial de la Província

Aprovació: Acord de Ple de 26/3/2019

Acord de Ple de 23/05/2023 de modificació del conveni i pròrroga


Conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Pau

Aprovació: Acord de Junta de Govern Local de 12/03/2019

CONVENIS DEL 2018

Conveni de delegació de competències per a la recollida de residus especials o perillosos i d’adhesió a la xarxa comarcal de deixalleries entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Pau

Aprovació: Acord de Ple de 27/12/2018


Conveni de delegació de les competències, per la realització de les activitats de tallers de memòria i tallers de gimnàstica per a persones grans per a l’any 2018

Aprovació: Acord de Ple de 25/09/2018


Conveni marc per a la construcció del Centre de Protecció i Adopció d’animals a l’Alt Empordà

Aprovació: Acord de Ple de 25/9/2018

CONVENIS DEL 2017

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l Ajuntament de Pau per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a un tram del camí de Pau a Castelló d’Empúries i a un tram del ramal cap a Vilaüt

Última actualització: 06/07/2024