Plens municipals

Les convocatòries de les sessions de Ple, amb el contingut de l’ordre del dia, es publiquen a la Seu Electrònica.