El pressupost del 2023

Les partides

Aquestes són les partides del pressupost del 2023:

Les inversions previstes

Aquestes són les inversions previstes per aquest any amb el seu finançament:

L’expedient administratiu

Aquests són els principals documents de l’expedient administratiu del pressupost de 2023:

La tramitació de l’expedient

Aquestes són les principals fases de la tramitació d’aquest expedient:

Última actualització: 01/10/2023