Modificacions de pressupost

Aquestes són les modificacions del pressupost municipal que s’han tramitat durant el 2023:

NÚMERO DE LA MODIFICACIÓESTAT DE LA TRAMITACIÓEXTRACTE DE L’EXPEDIENT
MC 01_2023Aprovada per decret d’alcaldiaX2023000105

MC 02_2023Aprovada en el Ple de 26/09/2023 amb els vots a favor de l’equip de govern (Som Gent de Pau) i els vots en contra de l’oposició (Junts per Pau)X2023000338

MODIFICACIONS APROVADES, RESUMIDES A NIVELL DE CAPÍTOLS

Última actualització: 27/10/2023