Publicitat institucional

Aquesta és la despesa en publicitat institucional que ha fet l’Ajuntament de Pau durant el 2024. Trobareu aquí les factures a mesura que es van aprovant per Junta de Govern Local.

La informació que veieu a la taula conté totes les factures aprovades fins a la Junta de Govern de 28/05/2024.

  • Consulteu també aquí el conveni amb Hermes Comunicacions SA (diari El Punt)

Última actualització: 31/05/2024