Edictes

Exercici: 2024 Bop: 121-0 Edicte: 5301 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 121-0 Edicte: 5300 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva del Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Pau
Exercici: 2024 Bop: 110-0 Edicte: 4936 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva de la modificació de les tarifes de l'Annex 1 - preu públic utilització piscina municipal
Exercici: 2024 Bop: 110-0 Edicte: 4780 AJUNTAMENT DE PAU - Informació pública del Projecte d'actuació específica per modificar el traçat d'un camí públic en sòl no urbanitzable
Exercici: 2024 Bop: 108-0 Edicte: 4793 AJUNTAMENT DE PAU - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 97-0 Edicte: 4268 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva de l'expedient núm. 3/2024 de modificació de crèdits
Exercici: 2024 Bop: 91-0 Edicte: 3888 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació de padrons fiscals d'IBI urbana i rústica per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 78-0 Edicte: 3353 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació de la modificació de les tarifes dels preus públics del servei de piscina municipal
Exercici: 2024 Bop: 77-0 Edicte: 3321 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera al terme municipal
Exercici: 2024 Bop: 71-0 Edicte: 3027 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació inicial del Codi de conducta dels alts càrrecs