Edictes

Exercici: 2023 Bop: 184-0 Edicte: 7992 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovaci贸 del padr贸 de l'Impost sobre activitats econ貌miques (IAE) 2023
Exercici: 2023 Bop: 171-0 Edicte: 7635 AJUNTAMENT DE PAU - Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Pau de 29 d'agost de 2023, de convocat貌ria d'ajuts per a l'adquisici贸 de llibres de text i material escolar curs 2023/2024 (Convocat貌ria BDNS 714489)
Exercici: 2023 Bop: 171-0 Edicte: 7598 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovaci贸 inicial de projectes d'obres
Exercici: 2023 Bop: 142-0 Edicte: 6208 AJUNTAMENT DE PAU - Organitzaci贸 i funcionament de l'Ajuntament de Pau
Exercici: 2023 Bop: 135-0 Edicte: 5863 AJUNTAMENT DE PAU - Delegaci贸 de compet猫ncies d'Alcaldia a regidors
Exercici: 2023 Bop: 135-0 Edicte: 5836 AJUNTAMENT DE PAU - Delegaci贸 de compet猫ncies de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local
Exercici: 2023 Bop: 123-0 Edicte: 5287 AJUNTAMENT DE PAU - Nomenament dels membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2023 Bop: 122-0 Edicte: 5272 AJUNTAMENT DE PAU - Designaci贸 de tinents d'Alcaldia
Exercici: 2023 Bop: 105-0 Edicte: 4591 AJUNTAMENT DE PAU - Exposici贸 p煤blica del Compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 89-0 Edicte: 3631 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovaci贸 de padrons fiscals de l'Impost sobre b茅ns immobles de naturalesa urbana i r煤stica de l'exercici 2023