Subvencions rebudes l’any 2018

 • SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
  • L’Ajuntament de Pau presta, entre d’altres, els serveis de caràcter obligatori de neteja viària i d’enllumenat públic. Per al finançament d’aquestes actuacions de competència municipal es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, d’import 34.067,00 €.
  • L’Ajuntament de Pau ha procedit a la renovació d’equipament i programari informàtic de les oficines municipals. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, d’import 768,07 €.
  • L’Ajuntament de Pau ha procedit a la sega de vegetació herbàcia dels marges de camins municipals. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultura 2018, d’import 1.100 €.
 • REPARACIO DELS TANCAMENTS DE LES PISTES DE TENNIS I LA PISTA POLIESPORTIVA DE LA ZONA D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS

  L’Ajuntament de Pau ha dut a terme les actuacions necessàries per a la reparació dels tancaments de les pistes de tenis i la pista poliesportiva de la zona d’equipaments esportius ubicada a la Urbanització Els Olivars de Pau.

  Els treballs han estat fets per part de l’empresa adjudicatària, Tancaments Perimetrals – Gómez Diaz Hugo, els quals han tingut un cost total de  9.948,00 €.

  Aquesta actuació ha estat finançada per la Diputació de Girona, dins el marc de la convocatòria de subvencions del Programa de suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat física i l’esport, i per fons propis.

  foto (1)     foto (2)

 • REPARACIÓ DEL CAMÍ VELL DE PAU A PALAU I VILAJUÏGA, FASE 1 - TRAM SUD

  L’Ajuntament de Pau ha dut a terme els treballs de “Reparació del camí vell de Pau a Palau i Vilajuïga, fase 1 – Tram sud”, els quals han tingut un cost total de 49.282,19 €.

  Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona d’import 47.451,00 €.