Subvencions rebudes l’any 2019

 • SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, ANY 2019
  • L’Ajuntament de Pau presta, entre d’altres, els serveis de caràcter obligatori de neteja viària i enllumenat públic. Per al finançament d’aquestes actuacions de competència municipal es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultura 2019, d’import 36.878,10 €.
  • L’Ajuntament de Pau ha procedit a la renovació d’equipament i programari informàtic de les oficines municipals. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, d’import 755,20 €.
  • L’Ajuntament de Pau ha procedit a la sega de vegetació herbàcia a banda i banda dels marges de camins de titularitat municipal. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, d’import 1.100,00 €.
 • CAMPANYA DEL PLA A L' ACCIÓ, ANY 2018-2019
  • L’Ajuntament de Pau ha adquirit i instal·lat un punt de càrrega públic per a vehicles elèctrics al Carrer Sant Pere del municipi.

  Per al finançament d’aquesta actuació es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins la Campanya del Pla a l’Acció, any 2018-2019, d’import 4.150,97 €.

  • L’Ajuntament de Pau ha dut a terme actuacions per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior. Concretament,  s’han adquirit i substituït les lluminàries dels accessos al municipi (urbanització i rotonda d’entrada al nucli urbà), per bombetes amb tecnologia LED més eficients que les existents fins al moment.

  Per al finançament d’aquesta actuació es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins la Campanya del Pla a l’Acció, any 2018-2019, d’import 14.307,94 €.

  • L’Ajuntament de Pau ha dut a terme la redacció de l’informe de seguiment del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES).

  Per al finançament d’aquesta actuació es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins la Campanya del Pla a l’Acció, any 2018-2019, d’import 450,00 €.

  • L’Ajuntament de Pau ha dut a terme un servei de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals.

  Per al finançament d’aquesta actuació es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins la Campanya del Pla a l’Acció, any 2018-2019, d’import 540,00 €.

 • SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL I PREVENCIÓ D´INCENDIS FORESTALS

  L’Ajuntament de Pau ha dut a terme els treballs de manteniment de la franja de protecció perimetral de la urbanització “Els Olivars”. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, d’import 3.102,84 €.

 • SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES "D'ADEQUACIÓ DEL PARC ESPORTIU DE PAU"

  L’Ajuntament de Pau ha dut a terme les obres d’adequació del parc esportiu de Pau, a fi de recuperar i adequar l’àmbit d’equipaments esportius, malmès pels aiguats del mes d’octubre 2018. Per al finançament d’aquestes obres es disposa d’una subvenció de la Diputació de Girona, d’import 32.931,00 €. IMG_4736

 • SUBVENCIÓ PER A LA DINAMITZACIÓ TERRITORIAL PER ALS ANYS 2018-2019

  L’Ajuntament de Pau ha dut a terme les obres d'”Adequació del parc esportiu de Pau”. Pel finançament de l’esmentada actuació es disposa d’una subvenció atorgada pel Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, d’import 39.708,48 €, dins la convocatòria de Subvencions per a la Dinamització Territorial anys 2018 i 2019.