Subvencions rebudes l’any 2020

 • SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, ANY 2020
  • L’Ajuntament de Pau presta, entre d’altres, els serveis de caràcter obligatori de neteja viària i enllumenat públic. Per al finançament d’aquestes actuacions de competència municipal es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultura 2020, d’import 36.878,10 €.
  • L’Ajuntament de Pau ha procedit a la renovació d’equipament i programari informàtic de les oficines municipals. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, d’import 755,20 €.
  • L’Ajuntament de Pau ha procedit a la sega de vegetació herbàcia a banda i banda dels marges de camins de titularitat municipal. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, d’import 1.100,00 €.
  • L’Ajuntament de Pau ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, per al finançament de despeses culturals, d’import 6.507,90 €.
 • SUBVENCIÓ EN MATÈRIA DE CONDICIONS I ESTILS DE VIDA PER AJUNTAMENTS (PM07), ANY 2020

  Anualment l’Ajuntament de Pau dur a terme tallers de gimnàstica per a la gent gran, amb la finalitat de fomentar un envelliment actiu de la població. Per a la realització d’aquesta activitat es compta amb la col·laboració de Dipsalut – Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona.

 • SUBVENCIÓ PER FINANÇAR DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT ORDINARI DEL CONSULTORI LOCAL, ANY 2020

  Dipsalut – Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha concedit a l’Ajuntament de Pau una subvenció d’import global 1.794,11 €, amb destí al finançament de despeses derivades del funcionament ordinari del Consultori Mèdic Local.

 • SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DEL SERVEI DE SOCORRISME A LES PISCINES D'ÚS PÚBLIC DE TITULARITAT I/O GESTIÓ MUNICIPAL (Pt15), ANY 2020

  Dipsalut – Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha concedit a l’Ajuntament de Pau una subvenció d’import global 3.314,47 €, amb destí al finançament de despeses derivades del servei de socorrisme contractat per la piscina municipal de Pau durant el període d’obertura de la temporada d’estiu 2020.

 • SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL I DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS
  • L’Ajuntament de Pau ha dut a terme els treballs de manteniment de la franja de protecció enfront dels incendis forestals a la urbanització “Els Olivars” de Pau. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions per actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, d’import 4.781,25 €.
 • SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL EN ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
  • L’Ajuntament de Pau ha dut a terme els treballs d’eliminació de cactàcies invasores al municipi de Pau, en l’àmbit limítrof al Parc Natural del Cap de Creus. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions per actuacions de conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural, d’import 10.000 €.
 • SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE L'ACCIÓ DE PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT A LES COMARQUES GIRONINES
  • L’Ajuntament de Pau ha dut a terme els treballs de manteniment i reparació de maquinària de les instal·lacions de la piscina municipal. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Programa A3 “Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals”, d’import 9.387,76 €.

   

 • SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS EN NOVES TECNOLOGIES ARRAN DE LA SITUACIÓ DE LA COVID-19, ANY 2020

  A conseqüència de la situació sobrevinguda per la pandèmia de la Covid-19, aquest Ajuntament s’ha vist amb la necessitat d’adquirir equipament i nova maquinària per adaptar-se a la nova metodologia de treball. Per a la seva adquisició es disposa d’una subvenció d’import 1.250.00 €  concedida per la Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions per finançar actuacions en noves tecnologies arran de la situació de la Covid-19.

 • SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS MUNICIPALS MOTIVADES PEL TEMPORAL "GLÒRIA"
  • L’Ajuntament de Pau ha dut a terme actuacions de reparació dels danys i desperfectes soferts en diferents infraestructures i camins municipals a conseqüència del temporal “Glòria”.  Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions per actuacions municipals motivades pel temporal “Glòria”, d’import 22.330,05 €.
 • SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

  Enguany s’han dut a terme els treballs de redacció del “II Pla intern d’igualtat de gènere de l’Ajuntament de Pau”. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció d’import 785,66 € concedida per part de la Secretaria d’Estat d’Igualtat del Ministeri d’Igualtat.