Subvencions rebudes l’any 2021

 • SUBVENCIÓ GABINET DE PRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER RECONSTRUCCIÓ DEL CAMÍ DE FONTANELLES
  • L’Ajuntament de Pau ha dut a terme els treballs de “Reconstrucció del camí de Fontanelles”.  Pel seu finançament es disposa d’una subvenció concedida pel Gabinet de Presidència de la Diputació de Girona, d’import 18.000 €.
 • SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, ANY 2021
  • L’Ajuntament de Pau presta, entre d’altres, els serveis de caràcter obligatori de neteja viària i enllumenat públic. Per al finançament d’aquestes actuacions de competència municipal es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, d’import 36.878,10 €.
  • L’Ajuntament de Pau ha procedit a la renovació d’equipament i programari informàtic de les oficines municipals. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, d’import 776,24 €.
  • L’Ajuntament de Pau ha procedit a la sega de vegetació herbàcia a banda i banda dels marges de camins de titularitat municipal. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021 d’import 1.100,00 €.
  • L’Ajuntament de Pau ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, per al finançament de despeses culturals, d’import 6.507,90 €.
 • SUBVENCIÓ DIPSALUT PER A DESPESES D'INVERSIÓ EN ELS CONSULTORIS LOCALS (SACI), ANY 2021
  • L’Ajuntament de Pau ha adquirit un electrocardiograma per al consultori local. Pel seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, d’import 1.241,46 €.
 • SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL I DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS, ANY 2021
  • L’Ajuntament de Pau ha dut a terme els treballs de manteniment de la franja perimetral de protecció contra incendis forestals de la urbanització “Els Olivars”. Per al finançament d’aquesta actuació es disposa d’una subvenció concedida per part de la Diputació de Girona d’import 3.867,75 €.
 • SUBVENCIÓ EN MATÈRIA DE CONDICIONS I ESTILS DE VIDA, ANY 2021

  Enguany s’han dut a terme xerrades informatives sobre la COVID-19 a l’Escola de Pau i també s’ha creat i dinamitzat un Espai Jove per als joves i adolescents del municipi. Per al finançament d’aquestes activitats es disposa d’una subvenció concedida per part de Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, d’import 1.260,00 €.

 • SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE LLUITA I CONTROL DE PLAGUES URBANES, ANY 2021
  • L’Ajuntament de Pau està duent a terme actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes, concretament: insectes, mosquit tigre i rosegadors. Per al finançament d’aquestes actuacions es disposa d’una subvenció concedida per part de Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, d’import 2.512,39 €.
 • SUBVENCIONS CAMPANYA "DEL PLA A L'ACCIÓ", ANUALITATS 2020-2021

  L’Ajuntament de Pau ha signat un conveni de col·laboració amb l’Agència Comarcal de l’Energia i Clima de l’Alt Empordà (ACEC) per a la realització del servei de comptabilitat energètica municipal. Aquest servei inclou la gestió i control de 16 pòlisses d’energia elèctrica del municipi. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per part de la Diputació de Girona, dins la campanya “Del Pla a l’Acció”, Línia 1, d’import total 504,00.- €.

  L’Ajuntament de Pau ha dut a terme l’actuació “Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a l’escola de Pau”. La instal·lació s’ha dut a terme part de l’empresa Electrofluxe, SL amb un cost total de 16.062,65.-€. Per al finançament d’aquesta actuació es disposa d’una subvenció concedida per part de la Diputació de Girona, dins la campanya “Del Pla a l’Acció”, Línia 5, d’import total 10.109,40.- €.

 • SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE L'ACCIÓ DE PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT A LES COMARQUES GIRONINES, ANY 2021
  • Durant la temporada d’estiu d’enguany l’Ajuntament de Pau ha dut a terme treballs per a la gestió i manteniment de les instal·lacions de la piscina municipal. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Programa A1 “Suport a les despeses derivades de la gestió d’equipaments esportius”, d’import 1.977,56 €.
  • Enguany s’ha instal·lat un mòdul d’automatització i control d’accessos i llums a la zona poliesportiva municipal situada a la urbanització Els Olivars. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Programa A2, d’import 2.758,62 €.
 • SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

  Enguany s’han dut a terme a l’escola del municipi, tallers per treballar problemàtiques com la convivència escolar i la violència. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció d’import 1.100,80 € concedida per part de la Secretaria d’Estat d’Igualtat del Ministeri d’Igualtat.

 • SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DEL SERVEI DE SOCORRISME A LES PISCINES D'ÚS PÚBLIC DE TITULARITAT I/O GESTIÓ MUNICIPAL (Pt15), ANY 2021

  Dipsalut – Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha concedit a l’Ajuntament de Pau una subvenció d’import global 3.098,21 €, amb destí al finançament de despeses derivades del servei de socorrisme contractat per la piscina municipal de Pau durant el període d’obertura de la temporada d’estiu 2021.

 • SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL EN ESPAIS D'INTERÈS NATURAL, ANY 2021
  • L’Ajuntament de Pau ha dut a terme els treballs d’eliminació de cactàcies invasores al municipi de Pau, en l’àmbit limítrof al Parc Natural del Cap de Creus. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions per actuacions de conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural, d’import 9.147,60 €.
 • SUBVENCIÓ PER POLÍTIQUES DE FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA, ANY 2021
  • L’Ajuntament de Pau està duent a terme un procés de participació ciutadana per a la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal amb la finalitat de comptar amb un major nivell de consens social sobre el futur urbanístic del municipi. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per part de la Diputació de Girona, d’import 5.000,00 €.
 • SUBVENCIÓ GABINET DE PRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A L'ADEQUACIÓ I MILLORA DE LA PLAÇA DE LA VINYA I LA REPARACIÓ DEL PAVIMENT DE LA PLAÇA NOVA
  • L’Ajuntament de Pau disposa d’una subvenció concedida per part del Gabinet de la Presidència de la Diputació de Girona, d’import total 33.000,00 €, per a dur a terme els treballs de: “Adequació i millora de la Plaça de la Vinya i Reparació del paviment de la Plaça Nova”.
 • SUBVENCIÓ PER FINANÇAR LES DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT ORDINARI DEL CONSULTORI LOCAL (SAC), ANYS 2021-2022

  Dipsalut – Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha concedit a l’Ajuntament de Pau una subvenció d’import total 3.742,64 €, amb destí al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari del Consultori Mèdic Local, durant el període comprès entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2021. Les despeses subvencionables són tals com: subministrament elèctric, climatització, quota alarma, revisió extintors i servei de neteja.