Subvencions rebudes l’any 2022

 • SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, ANY 2022
  • L’Ajuntament de Pau presta, entre d’altres, els serveis de caràcter obligatori de neteja viària i enllumenat públic. Per al finançament d’aquestes actuacions de competència municipal es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022, d’import 36.878,10 €.
  • L’Ajuntament de Pau ha procedit a la renovació d’equipament i programari informàtic de les oficines municipals. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022, d’import 776,24 €.
  • L’Ajuntament de Pau ha procedit a la sega de vegetació herbàcia a banda i banda dels marges de camins de titularitat municipal. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022 d’import 1.100,00 €.
  • L’Ajuntament de Pau ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022, per al finançament de despeses culturals, d’import 6.507,90 €.
  • L’Ajuntament de Pau ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022, per al finançament de despeses derivades del lloc de secretaria-intervenció, d’import 10.000,00 €
 • SUBVENCIÓ EN MATÈRIA DE CONDICIONS I ESTILS DE VIDA, ANY 2022

  En el marc del projecte “Foment de la salut i estils de vida saludables”, s’han dut a terme les activitats següents: xerrades informatives sobre les al·lèrgies, dirigides als nens i nenes de l’escola del municipi i també a la població en general. També s’ha donat continuïtat als tallers de gimnàstica per a les persones majors de 60 anys i s’ha dinamitzat, novament, l’Espai Jove per als joves i adolescents. Per al finançament d’aquestes activitats es disposa d’una subvenció concedida per part de Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, d’import 4.227,88 €.

 • FONS ECONÒMIC DE CARÀCTER EXTRAORDINARI, ANY 2022

  L’Ajuntament de Pau disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona dins la convocatòria de subvencions del Fons Econòmic de Caràcter Extraordinari, d’import total 22.170,15 €, per a fer front a despeses corrents i inversions o transferències de capital.

 • SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL I DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS, ANY 2022

  • L’Ajuntament de Pau ha dut a terme els treballs d’obertura i manteniment de la franja de protecció contra incendis forestals al nucli de Pau i a la urbanització Els Olivars de Pau. Per al finançament d’aquesta actuació es disposa d’una subvenció concedida per part de la Diputació de Girona d’import 4.947,75 €.

 • SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DEL SERVEI DE SOCORRISME A LES PISCINES D'ÚS PÚBLIC DE TITULARITAT I/O GESTIÓ MUNICIPAL (Pt15), ANY 2022

  Dipsalut – Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha concedit a l’Ajuntament de Pau una subvenció d’import global 3.070,99 €, amb destí al finançament de despeses derivades del servei de socorrisme contractat per la piscina municipal de Pau durant el període d’obertura de la temporada d’estiu 2022.

 • SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

  Enguany s’han dut a terme a l’escola del municipi, tallers per treballar problemàtiques com la convivència escolar i la violència. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció d’import 1.100,26 € concedida per part de la Secretaria d’Estat d’Igualtat del Ministeri d’Igualtat.

 • SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE L'ACCIÓ DE PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT A LES COMARQUES GIRONINES, ANY 2022

  Durant la temporada d’estiu d’enguany l’Ajuntament de Pau ha dut a terme treballs per a la gestió i manteniment de les instal·lacions de la piscina municipal. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Subprograma A1 “Suport als programes municipals de promoció de l’activitat fisicoesportiva i l’esport”, d’import 1.926,00 €.

  Enguany s’han dut a terme els treballs de “Millora del paviment de la pista poliesportiva”, situada a la zona esportiva municipal de la urbanització Els Olivars. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Subprograma A3 “Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals”, d’import 9.791,67 €.

 • SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL EN ESPAIS D'INTERÈS NATURAL, ANY 2022

  L’Ajuntament de Pau ha dut a terme els treballs d’eliminació de cactàcies invasores al municipi de Pau, en l’ambit limítrof al Parc Natural del Cap de Creus. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions per actuacions de conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural, d’import 6.559,34 €.

 • SUBVENCIÓ PER A VARIANT LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ AÈRIA SUBTERRÀNIA A LA CARRETERA DE PAU A CASTELLÓ D'EMPÚRIES, ANY 2022

  L’Ajuntament de Pau disposa d’una subvenció exclosa de concurrència pública, d’import total 40.000 €, concedida per part del Gabinet de Presidència de la Diputació de Girona, per al finançament de la variant de la línia de baixa tensió aèria-subterrània a la carretera de Pau a Castelló d’Empúries.