Subvencions concedides

L’article 8.1.f de la Llei de Transparència estableix que els ajuntaments estan obligats a publicar les convocatòries i l’atorgament de subvencions.

L’art 15 de la mateixa llei estableix, entre altres coses, que cal donar publicitat de l’import, l’objecte i els beneficiaris de les subvencions i que aquesta informació ha d’estar disponible al web durant 5 anys.

Trobareu a continuació les subvencions concedides per l’Ajuntament durant el 2024:

Última actualització: 03/05/2024