Hem rebut dues subvencions per instal·lar plaques solars a dos edificis municipals

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) i el seu homònim espanyol “Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía” (IDAE) han atorgat a l’Ajuntament de Pau unes importants ajudes econòmiques per instal·lar plaques solars fotovoltaiques a dos equipaments municipals del nostre poble: la piscina municipal i el centre cívic.

A la piscina municipal s’ha previst instal·lar un proveïment de 45 mòduls solars damunt teulada, que confegiran una potència total de 16,87 kW. Això suposarà un considerable estalvi energètic, que es preveu que assoleixi els 22.169 kWh/any, compensant mitjançant la injecció en xarxa dels possibles excedents que es produeixin. El cost total de la construcció i que és de 38.270,40 €, l’ajut rebut en satisfarà fins a 14.761,25 € (38,57%).

L’altre equipament on s’ha previst col·locar una instal·lació solar fotovoltaica és el Centre Cívic. En aquest espai s’hi destinen 32 mòduls i una potència de 12 kW. Aquí, però, es completarà l’equip amb un sistema d’emmagatzematge de bateries que permetrà que a la nit s’aprofiti l’energia excedentària generada en horari diürn. En aquest cas l’estalvi previst és de 17.765 kWh/any, el cost d’inversió de 30.118,94 € i la subvenció atorgada de 14.152,00 € (36,17%).

Un cop s’hagin executat aquestes obres, seran ja tres els equipaments municipals amb sistemes d’autoconsum, atès que l’Escola de Pau gaudeix d’aquesta mena d’instal·lació d’ençà de mitjans de l’any passat, amb una potència de 12,3 kWh. En aquest cas la generació elèctrica és de 16.657 kWh/any, la qual cosa representa el 53% del consum del centre educatiu.