Declaracions de béns i activitats

L’article 11.1.b de la llei de Transparència disposa que cal publicar les activitats i els béns dels càrrecs electes de l’Ajuntament.

Més concretament, l’article 32.1 del decret 8/2021, que regula parcialment la mateixa llei estableix que “s’ha de fer pública, amb identificació del nom, cognoms i càrrec, la informació relativa a les declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos, que s’obté de les declaracions presentades pels alts càrrecs de les administracions públiques i pel personal directiu de les entitats dels sectors públics d’aquestes”.

Trobareu a continuació les taules resum sobre béns i activitats que s’han obtingut a partir de les declaracions fetes pels càrrecs electes a l’inici del mandat 2023-2027:

Última actualització: 21/11/2023