Mocions presentades pels grups polítics

Trobareu a continuació una relació de les mocions presentades al Ple pels grups polítics municipals durant el 2024: