Organigrama polític

Aquesta és la distribució de les àrees de govern a l’Ajuntament de Pau:

Jaume Isern Ruiz
Alcalde

Relacions Institucionals
Governació
Hisenda i Recaptació
Promoció econòmica
Turisme, comerç i empresa
Agricultura
Qualsevol altra matèria que no hagi estat objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre regidor.

JAUME SASTRE SOM GENT DE PAU

Jaume Sastre Parra
Primer tinent d’alcalde

Serveis municipals i brigada
Infraestructures, obres i activitats
Cultura
Protecció Civil i seguretat ciutadana
Gestió i direcció del Centre Cívic
Gestió i direcció de la piscina
Gestió i direcció de la deixalleria

VALERIA MOSTEIRO NANDÍN SOM GENT DE PAU

Valeria Mosterio Nandín
Segona tinent d’alcalde

Benestar Social (infància, adolescència i gent gran)
Educació i lleure
Sanitat
Participació ciutadana
Comunicació i publicacions

JOSEP BESA MONTENEGRO SOM GENT DE PAU

Josep Besa Montenegro
Regidor

Planejament i gestió urbanística
Medi Ambient
Patrimoni municipal
Esports
Festes, fires i mercats

Última actualització: 23/09/2023