Retribucions i assistències

RETRIBUCIONS DE L’EQUIP DE GOVERN (SOM GENT DE PAU)

JAUME ISERN RUIZ / Alcalde

Exerceix el seu càrrec amb dedicació parcial del 50%, amb una dedicació mínima de 18 hores setmanals i unes retribucions de 1.657,06 € brutes/mensuals, a raó de 14 mensualitats l’any (23.198,84 euros/anuals).

JAUME SASTRE PARRA / Regidor de l’equip de govern

Exerceix el seu càrrec amb dedicació parcial del 75%, amb una dedicació mínima de 28 hores setmanals i unes retribucions de 1.327,18 € brutes/mensuals, a raó de 14 mensualitats l’any (18.580,52 euros/anuals).

VALÈRIA MOSTEIRO NANDIN / Regidora de l’equip de govern

Exerceix el seu càrrec amb dedicació parcial del 50%, amb una dedicació mínima de 18 hores setmanals i unes retribucions de 1.020.19 € brutes/mensuals, a raó de 14 mensualitats l’any (14.282,66 euros/anuals).

JOSEP BESA MONTENEGRO / Regidor de l’equip de govern

Exerceix el seu càrrec amb dedicació parcial del 50 %, amb una dedicació mínima de 18 hores setmanals i unes retribucions de 884,80 € brutes/mensuals, a raó de 14 mensualitats l’any ( 12.387,20 euros/anuals).

RETRIBUCIONS DE L’OPOSICIÓ (JUNTS PER PAU)

Els regidors de l’oposició cobren 100€ per assistència a les meses de contractació i a les sessions dels òrgans col·legiats de les quals formen part.

Des de començament de 2024 i fins a la data de la darrera actualització d’aquesta página, els corresponen els següents imports bruts (falta descomptar-hi la retenció de l’IRPF):

Pere Maluquer FerrerIolanda Meneses PujolJordi Pavón Serra
Ple de 26 de març100€No assisteix100€
Ple de 15 d’abril100€100€100€

Feu clic aquí per veure el règim de retribucions i assistències aprovat durant la sessió de Ple d’11 de juliol de 2023.

Última actualització: 25/04/2024