Òrgans de govern

Alcalde

Pere Maluquer Ferrer (JxP – JUNTS)

Regidories

 • Pere Maluquer Ferrer (JxP – JUNTS) Àrea de relacions institucionals, governació, planejament i gestió urbanística, medi ambient, protecció civil i seguretat
 • Yolanda Meneses Pujol (JxP – JUNTS) Àrea de serveis a les persones, hisenda i recaptació  
 • Jordi Pavón Serra (JxP – JUNTS) Àrea de serveis al territori, serveis a la promoció econòmica i esports.

Junta de govern

 • Alcalde: Sr. Pere Maluquer Ferrer (JxP – JUNTS)
 • Primera tinenta d’alcalde: Sra. Yolanda Meneses Pujol (JxP – JUNTS)
 • Segon tinent d’alcalde: Sr. Jordi Pavon Serra (JxP – JUNTS)
 • Sessions Junta Govern

La Junta de Govern Local de l´Ajuntament de Pau celebrarà sessió ordinària cada mes, l’últim dimarts, i amb horari flexible, en el Saló de Sessions de l’Ajuntament. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el segon dia hàbil següent, a la mateixa hora. Així mateix, a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta, la periodicitat assenyalada podrà modificar-se quan la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances i festes de Nadal.

Plenari municipal

El Ple de l’Ajuntament de Pau està constituït per 7 regidors/es: 

 • Pere Maluquer Ferrer (JxP – JUNTS)
 • Yolanda Meneses Pujol (JxP – JUNTS)
 • Jordi Pavón Serra (JxP – JUNTS)
 • Josep Besa Montenegro (SGdP – AM)
 • Miquel Macau Serrat (SGdP – AM)
 • Raquel Isern Ruiz (SGdP – AM)
 • José Antonio García León (PAU HI GUANYA)
 • Règim sessions del Ple

El Ple de l’Ajuntament de Pau celebrarà sessió ordinària cada dos mesos, l’últim dimarts del segon mes, a les 20,00 hores al saló de sessions de l’ajuntament.A causa de les vacances d’estiu i de les festes de Nadal, les sessions corresponents a l’agost i desembre podran modificar-se els dies en que s’hagin de celebrar. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dimarts hàbil, a la mateixa hora. Es faculta al Sr. Alcalde a modificar el dia de la convocatòria, per qüestions organitzatives, dins el marge d’una setmana de diferència.

 • Convocatòries

A partir de l´exercici 2017, les convocatòries de les sessions de Ple es publiquen a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Pau.

Hi podeu accedir fent click aquí