Codi de conducta dels alts càrrecs

Aquest és el codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Pau, que va ser aprovat inicialment durant el Ple de 26 de març de 2024. Properament, l’Ajuntament publicarà l’anunci d’aprovació inicial i d’inici del termini d’exposició al públic i tindreu 30 dies per presentar-hi al·legacions, si ho considereu oportú.

Última actualització: 29/03/2024