Noves ordenances i modificacions en tràmit

Actualment no s’està tramitant cap modificació de cap de les ordenances vigents i tampoc s’està tramitant cap nova ordenança o reglament.

Últimes tramitacions:

Ordenança de sequera: el Ple de 15/04/2024 va aprovar inicialment l’ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera. El 19/04/2024 va sortir publicat l’anunci d’aprovació inicial i el 21/06/2024 va sortir publicat l’anunci d’aprovació definitiva. Feu clic aquí per veure l’ordenança aprovada definitivament.

Preus públics de la piscina: el Ple de 15/04/2024 va aprovar canvis en els preus de la piscina municipal. El 22/04/2024 es va publicar l’anunci al BOP i el 06/06/2024 va sortir publicat l’anunci d’aprovació definitiva

Codi de conducta els alts càrrecs: el Ple de 26 de març de 2024 va aprovar inicialment el Codi de conducta dels càrrecs electes. L’11 d’abril de 2024 va sortir publicat l’anunci d’aprovació inicial i el 21 de juny de 2024, es va publicar l’anunci d’aprovació definitiva. Feu clic aquí si voleu consultar el document.