Sentències judicials


No hi ha hagut cap sentència dictada durant l’any 2023, que afecti l’Ajuntament


Les sentències que trobareu a continuació han estat anonimitzades per fer compatible l’exercici de publicitat activa previst a la Llei de Transparència amb la normativa de protecció de dades personals.

Any 2020