Any 2018

 • SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
  • L´Ajuntament de Pau presta, entre d´altres, els serveis de caràcter obligatori de neteja viària i d´enllumenat públic.Per al finançament d´aquestes actuacions de competència municipal es disposa d´una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, d´import 34.067,00 €.
  • L´Ajuntament de Pau ha procedit a la renovació d´equipament i programari informàtic de les oficines municipals. Per al seu finançament es disposa d´una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, d´import 768,07 €.
  • L´Ajuntament de Pau ha procedit a la sega de vegetació herbàcia dels marges de camins municipals. Per al seu finançament es diposa d´una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultura 2018, d´import 1.100 €.
 • REPARACIO DELS TANCAMENTS DE LES PISTES DE TENNIS I LA PISTA POLIESPORTIVA DE LA ZONA D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS

  L’Ajuntament de Pau ha dut a terme les actuacions necessàries per a la reparació dels tancaments de les pistes de tennis i la pista poliesportiva de la zona d’equipaments esportius ubicada a la Urbanització Els Olivars de Pau.

  Els treballs han estat realitzats per part de l’empresa adjudicatària, Tancaments Perimetrals – Gómez Diaz Hugo,  els quals han tingut un cost total de  9.948,00 €uros.

  Aquesta actuació ha estat finançada per  la Diputació de Girona,  dins el marc de la  convocatòria de subvencions  del Programa de suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat física i l’esport, i per fons propis.

  foto (1)     foto (2)

 • REPARACIÓ DEL CAMÍ VELL DE PAU A PALAU I VILAJUÏGA, FASE 1 - TRAM SUD

  L´Ajuntament de Pau ha dut a terme els treballs de “Reparació del camí vell de Pau a Palau i Vilajuïga, fase 1 – Tram sud”, els quals han tingut un cost total de 49.282,19 €.-

  Per al seu finançament es disposa d´una subvenció concedida per la Diputació de Girona d´import 47.451,00 €.-