Ordenança fiscal per la utilització d’equipaments municipals

El ple de l’Ajuntament de Pau celebrat el 7 de juny de 2022 va acordar la modificació del preu públic de les pistes del parc esportiu i les sales de la resta d’equipaments municipals.

El quadre de preus és: