Pacte d’alcaldes (PAESC)

Pau està adherit al Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia Sostenible. L’Ajuntament fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO₂ en el seu territori en un 55% per cent per a 2030, a ser neutres en emissions el 2050 i a esdevenir més resilients als impactes del canvi climàtic mitjançant a la creació de plans d’acció.


La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra.

El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees. El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO₂ mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
Les autoritats locals i regionals en qualsevol situació socioeconòmica o ubicació geogràfica, encapçalen la lluita per reduir la vulnerabilitat del seu territori davant les diferents conseqüències del canvi climàtic. Encara que ja s’hagin endegat accions per reduir les emissions, l’adaptació continua essent un complement a la mitigació necessari i indispensable.
Les solucions locals als reptes energètics i climàtics ajuden a promoure una energia segura, sostenible, competitiva, assequible per a tots els ciutadans i a contribuir, d’aquesta forma, a reduir la dependència energètica i a protegir als consumidors més vulnerables.

El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal donar suport als seus esforços.

L’Ajuntament de PAU té la voluntat d’avançar cap a l’establiment de polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l’escalfament global mitjançant l’adopció de programes d’eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l’edificació, a més de la promoció de fonts d’energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, es compromet a reduir les seves emissions de CO₂ en un 55% fins a l’any 2030, a esdevenir climàticament neutres el 2050, i a prendre mesures per reduir la vulnerabilitat als riscos dels impactes del canvi climàtic i esdevenir més resilient.