Ple a l’Ajuntament: 13 de maig (9h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió extraordinària de Ple de dilluns 13 de maig (9h): 1.- Sorteig formació mesa electoral Recordeu que les sessions de Ple són obertes i que podeu assistir-hi com a públic. Feu clic aquí per veure el decret de la convocatòria.

Aprovada inicialment l’ordenança de ‘sequera’

El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el passat 15 d’abril l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera. L’aprovació inicial d’aquesta ordenança, el redactat de la qual podeu consultar aquí, es va fer amb els vots a favor de l’equip de govern […]

El Ple de l’Ajuntament aprova canvis en els preus de la piscina municipal

El Ple de l’Ajuntament, reunit el passat 15 d’abril, va aprovar canvis en els preus de la piscina municipal, que entraran en vigor a partir de la imminent publicació en el Butlletí Oficial de la Província. L’acord de modificació dels preus de la piscina en el sentit que podreu veure a continuació es va prendre […]

Ple a l’Ajuntament: 15 d’abril (9h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió extraordinària de Ple de dilluns 15 d’abril (9h): 1.- Sorteig formació mesa electoral2.- Aprovació inicial ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera.3.- Aprovació “Conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i […]

Exposada al públic la tercera modificació de pressupost del 2024

Avui ha sortit publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci d’aprovació inicial i d’inici del termini d’exposició al públic de la tercera modificació de pressupost del 2024. Es tracta de fer servir el romanent líquid de tresoreria de l’any passat, el ‘superàvit’, per finançar actuacions que tenen una partida insuficient o que no […]

Aprovada la liquidació del pressupost de 2023

Durant el Ple de 26 de març, l’equip de govern va donar compte a la resta del consistori del decret d’alcaldia número 2024DECR000012, de 15 de febrer, mitjançant el qual es va aprovar la liquidació del pressupost del 2023. Tal com es reflecteix a l’expedient, el pressupost de l’any passat estava dotat inicialment amb 941.875€ […]

Ple a l’Ajuntament: 26 de març (17h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de dimarts 26 de març (17h): 1.- Aprovació de l’acta anterior2.- Donar compte al Ple de l’informe d’intervenció del compliment del període mitjà de pagament, calculat d’acord al reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, corresponent al quart trimestre 2023.3.- Donar compte al Ple […]

1 2 3 4 21