Empreses i entitats s’han de donar d’alta a la Direcció General de Trànsit per rebre notificacions

A partir de l’1 de novembre del 2022, la Direcció General de Trànsit deixarà d’enviar notificacions en paper i passarà a notificar a les persones jurídiques només de forma electrònica a través de la DEV.

Per això abans de la data esmentada les persones jurídiques hauran de donar-se d’alta a DEV a través del següent enllaç de la seu electrònica de la pàgina web de la DGT.

Per donar-se d’alta és necessari disposar d’un certificat digital en vigor, un correu electrònic i un telèfon mòbil, on rebre els avisos de les notificacions pendents.

En cas que no es doni d’alta, a data 1 de novembre de 2022, assignaran d’ofici una adreça electrònica on es realitzaran les notificacions en matèria de procediment sancionador de trànsit.

Recordeu que si no comuniqueu a DGT un correu electrònic o telèfon mòbil per aquesta finalitat, no rebreu avisos de la posada a disposició de les notificacions de multes de trànsit.

Per a més informació sobre la DEV consulteu el següent enllaç de la seu electrònica de la DGT:
https://sede.dgt.gob.es/es/otros-tramites/direccion-electronica-vial/