Informació al contribuent

Lloc i horari de pagament

Ajuntament de Pau

c. Rei, 2

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dimarts de 16 a 19 hores

La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2022, va prendre aprovar el calendari de cobrança de l’exercici 2023