Informació al contribuent

Lloc i horari de pagament:

  • Ajuntament de Pau
  • c. Rei, 2
  • De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dimarts de 16 a 19 hores

Feu clic aquí si voleu veure les ordenances fiscals vigents (impostos, taxes i preus públics)

La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 19 de desembre de 2023, va aprovar el calendari de cobrança de l’exercici 2024