Ordenances, reglaments i preus públics

Aquí trobareu les ordenances, reglaments i preus públics vigents a Pau a la data de la darrera actualització d’aquesta pàgina.

Ordenances fiscals

Altres ordenances i reglaments

Preus públics

Última actualització: 21/06/2024