S’aprova el Programa de participació ciutadana per a la redacció del POUM

El Ple de l’Ajuntament de Pau, en sessió ordinària del dia 23 de febrer de 2021, va aprovar el Programa de participació ciutadana per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Pau, elaborat per l’equip redactor adjudicatari del contracte, TECPLAN ENGINYERIA I URBANISME SL.

El contingut del Programa de participació ciutadana es pot consultar a les oficines municipals dins l’horari d’atenció al públic ( de dilluns a divendres, de 9 a 14 h) o a l’espai del web municipal dedicat al Programa de participació ciutadana del POUM