Accessos al parc natural tancats per l’activació del pla alfa 3

A partir de la mitjanit d’aquest divendres, 15 de juliol, s’activa el Pla Alfa 3 de restricció d’accés al Parc Natural del Cap de Creus, segons ha determinat el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a causa de la previsió d’altes temperatures i alt risc d’incendi forestal pels propers dies. Des del parc natural del Cap de Creus s’ha comunicat que demà 15 de juliol (a partir de les 00.00 d’aquesta nit) quedaran tancats els accessos del parc com a mesura per a conservar l’espai natural i evitar que s’hagin de fer grans evacuacions en cas d’incendi.

 

El Servei Meteorològic de Catalunya informa que divendres i durant el cap de setmana s’intensifiquen les temperatures extremes arreu. A més, la sequera serà accentuada, la humitat relativa serà baixa, menys a la línia de costa, i hi haurà vent de marinada.

Davant d’aquest escenari, es considera necessari establir algunes mesures i recomanacions que ajudin a evitar els efectes de l’onada de calor i l’alt risc d’incendis forestals. Ara mateix, estan activats el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per onada de calor i el Pla d’emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT).

Recordeu que l’activació del pla alfa 3 comporta que:

  • Es suspenen les activitats d’educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva i les activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural, si no es poden traslladar a en algun nucli habitat o població.
  • Es suspèn l’activitat agrícola amb ús de maquinària entre les 12 i les 18 hores. S’exceptua la recollida de fruita i productes hortícoles, la sega de l’alfals, llaurar els camps de rostolls i el conreu d’arròs.
  • Es suspenen les obres, no autoritzades expressament pel Servei Català de Trànsit, a la xarxa interurbana inclosa la sega de cunetes.
  • Es restringeix l’ús d’eines (bufadors, serres radials, …) a menys de 500 metres de la zona forestal i a menys de 50 de terrenys agrícoles. Si per motius de força major s’han d’utilitzar cal que sigui comunicat a agents rurals per establir mesures de seguretat.
  • Es limita la circulació motoritzada en el medi natural (s’exceptuen residents i activitats que per la seva naturalesa siguin inajornables).
  • Es recomana a totes les persones que resideixen o transiten per Catalunya l’aplicació d’aquestes mesures arreu del territori. La situació de perill es produeix a les portes del cap de setmana i afecta especialment zones turístiques i de segones residències.

 

La campanya de la sega i les recomanacions encara actives

Des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es continuen fent una sèrie de recomanacions, pactades conjuntament amb el sector a mitjans del mes de juny, en aquelles zones de secà més directament afectades per l’episodi de perill d’incendi, per tal de minimitzar els riscos i fer més segura la sega. A més, es manté actiu encara el dispositiu especial de suport a aquesta activitat.

Les recomanacions són totalment voluntàries i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural vol posar en valor el paper de la pagesia davant de situacions d’elevat risc d’incendis, tant per l’important esforç realitzat els darrers anys amb l’adopció de mesures preventives, com en la seva conscienciació per minimitzar el risc quan les situacions climatològiques són adverses.

La campanya de la sega per reduir el nombre d’incendis agrícoles i forestals relacionats amb els treballs de la sega de cereals i minimitzar-ne els danys encara està activa en aquelles zones on s’està recol·lectant el cereal. L’operatiu de vigilància està format pel Cos d’Agents Rurals, el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) i representants d’agrupacions de defensa forestal.

Durant aquest episodi de perill de llarga durada, previst fins el 21 de juliol, la campanya es mantindrà amatent i els efectius es desplegaran de manera estratègica pel territori per realitzar itineraris diaris a les zones de treball que encara no estiguin segades amb la intenció de cobrir el màxim de territori i poder donar una resposta ràpida davant de qualsevol incidència relacionada amb els treballs de sega.