Ajuntament i escola es reuneixen per tractar la problemàtica dels residus i l’incivisme.

Els alumnes de l’escola de Pau van enviar, el passat mes d’abril, una carta a l’alcalde Pere Maluquer en referència a la problemàtica de residus a la via pública. El contingut de la carta feia referència a l’observació d’escombraries als carrers de Pau i, per això, apuntaven a la necessitat d’instal·lar més papereres al municipi. En aquest punt, l’alcalde va respondre la carta explicant per escrit als alumnes que el nombre de papereres és l’adequat per la superfície de carrers. No obstant això, va convidar-los a una reunió a l’Ajuntament per tractar aquesta problemàtica.
El passat dijous, 2 de juny, l’alcalde, el tècnic de medi ambient, Ramon Fortià, i la responsable de comunicació, Sònia Duñach, es van reunir amb l’alumnat a la sala de plens del consistori. La trobada es va iniciar amb la intervenció del tècnic, que va fer un repàs dels contenidors presents a Pau, els colors de cadascun i els residus que s’hi poden dipositar. També va detallar l’existència de la deixalleria i d’altres fraccions de residus valoritzables.Una de les qüestions que es va plantejar durant la trobada va ser l’efecte limitat de les campanyes de conscienciació per part de les administracions, i es va demanar als nois i noies si volien aportar idees per a crear accions al municipi que vagin dirigides a augmentar la consciència vers el civisme i el reciclatge, en la línia de les aportacions del pedagog Francesco Tonucci sobre “la ciutat dels infants”.Entre altres, es van proposar càmeres de videovigilància a la zona dels contenidors, contenidors que expulsin els residus de qui ho faci malament, difondre l’impacte que generen les escombraries pel planeta o fer “foto denúncies” amb la problemàtica detectada a través de les xarxes socials del consistori.
Maluquer va prendre el compromís amb els alumnes de treballar per una proposta d’accions de conscienciació en col·laboració amb l’escola per tal d’incidir en major grau sobre l’incivisme i el reciclatge dels pauencs i pauenques.