La piscina obrirà el dissabte 18 de juny

Les instal·lacions de la piscina inauguraran temporada el pròxim 18 de juny i restaran obertes fins el 12 de setembre.

De la mateixa manera que els anys anteriors, cal fer la reserva de l’entrada a través de l’APP pau.reservaplay.cat.

 

Recordeu que, segons el reglament aprovat, és obligatori:

 • Dutxar-se abans del bany.
 • Seguir les indicacions del personal tècnic i dels socorristes.
 • Respectar les normes de seguretat de les instal·lacions i els altres usuaris.
 • Fer ús de les papereres.
 • Respectar els espais que es destinin a cursets de natació o a activitats dirigides, així com els carrers destinats a jocs i a bany públic.
 • Parar atenció als senyals de seguretat de la piscina pel que fa a l’ús de trampolins, palanques o tobogans, així com als que fan referència a la profunditat.
 • Que els nens que no saben nedar duguin un dispositiu (armilla, bombolleta, etc.), adaptat a cada edat, que afavoreixi la flotabilitat i que els mantingui el cap fora de l’aigua.

I no es permet:

 • L’entrada als menors de 14 anys, en horari de bany lliure, si no van acompanyats d’una persona adulta.
 • Fumar ni menjar en tot el recinte de la instal·lació, exceptuant les zones destinades expressament a aquest fi.
 • La utilització d’aparells sonors o musicals que puguin destorbar en els espais d’ús comunitari.
 • L’entrada d’animals, excepte en casos especials, com els gossos pigall.
 • Introduir objectes de vidre, o de qualsevol altre material esmicolable, a la zona de platja i al solàrium.
 • Entrar a la zona de bany amb roba o calçat de carrer, excepte les visites puntuals autoritzades per la persona responsable de la instal·lació, que han de portar protectors específics per al calçat.
 • Utilitzar cap tipus de material (pilotes, objectes inflables, etc.) que pugui suposar un risc o una molèstia per als usuaris, excepte en els horaris i espais establerts per a aquest fi.
 • Córrer ni donar empentes. A la vora de la piscina s’ha de circular caminant.
 • Els jocs perillosos dins de l’aigua, com ara enfonsar una altra persona.
 • Utilitzar els trampolins fora dels espais i horaris reservats.
 • L’accés a la zona de bany a persones que pateixin malalties dèrmiques infectocontagioses. En cas de dubte, la Direcció podrà exigir la presentació d’un certificat mèdic