Ajut del DAAC per fomentar el relleu generacional de negocis d’artesania alimentària

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DAAC) ha obert 9 línies d’ajut per tal de fomentar la transformació del sistema agroalimentari català:

  • Línia 1: Càlcul del perfil de sostenibilitat de les explotacions agràries de Catalunya, que inclou el càlcul de la petjada ambiental del producte.
  • Línia 2: Creació i millora dels obradors agroalimentaris compartits.
  • Línia 3: Millora dels processos productius, l’eficiència de petits escorxadors fixes i/o mòbils i activitats annexes d’obtenció i preparació de carn i de productes carnis i d’establiments de manipulació de carn de caça.
  • Línia 4: Foment de projectes transformadors i per l’arrelament territorial dins del sector agroalimentari.
  • Línia 5: Foment del compliment dels llindars màxims establerts a la normativa d’higiene i qualitat adaptada a les petites elaboracions.
  • Línia 6: Prevenció de les pèrdues i malbaratament alimentari.
  • Línia 7: Foment pel relleu generacional de negocis d’artesania alimentària. Foment pel relleu generacional d’artesania alimentària amb grau de consanguinitat de 1er o 2n grau.
  • Línia 8: Foment de projectes liderats per dones, relacionats amb la transformació d’aliments.
  • Línia 9: Ajut innotrack per a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa

 

Més informació: Agricultura.gencat.cat

 

Més informació i consultes a: ajutsestrategia_alimentaria.accioclimatica@gencat.cat