L’Agència de Residus treu una subvenció adreçada als comerços i serveis

L’Agència de Residus de Catalunya ha publicat la convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals, amb una dotació de nou milions d’euros.

La línia 2 d’aquesta ajuda va destinada a comerços, serveis i indústries productores de residus comercials i assimilables a municipals, és a dir, les entitats jurídiques públiques i privades (empreses, associacions, gremis, fundacions, entitats sense ànim de lucre, escoles i universitats) de Catalunya que duguin a terme activitats industrials, comercials o de serveis, que generin residus assimilables a municipals no perillosos

 

El termini per presentar sol·licituds és el 16 de març

 

BASES

ACCÉS AL TRÀMIT