Ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material escolar

L’Ajuntament de Pau té la voluntat d’ajudar a les famílies del municipi a l’escolarització dels fills i filles, afavorint la igualtat d’oportunitats en educació i avançant en cohesió social. Per això, es vol mantenir la campanya per a la concessió d’ajuts econòmics individuals per a l’adquisició de llibres de text i material escolar per al curs 2023/2024.

Els ajuts van destinats a aquelles famílies empadronades al municipi amb fills en edat d’escolarització obligatòria, que cursin educació infantil, ensenyament primari o ensenyament secundari ( fins a 4t d’ESO) de les escoles de primària i de l’Institut. L’import concedit correspondrà al 20 % del total del cost d’adquisició de llibres de text i material escolar del curs, amb un màxim de 100,00 euros per alumne/a.

Es podran presentar electrònicament a través de l’apartat: https://pau.cat/seu-electronica/tramits/. I de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament de Pau, en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. ( amb cita prèvia al Telèfon 972530058).

El termini de presentació del 4 de setembre de 2023 i fins el 20 de setembre de 2023, ambdós inclosos.

Es pot consultar la carta a les families, la convocatòria, les bases i descarregar-se la sol·licitud aquí: