Consulta pública oberta per a la redacció de l’ordenança de sequera

De conformitat amb el previst a l’article 133 de la Llei 39/2015 i amb l’objectiu de millorar la participació ciutadana en el procediment d’elaboració de les normes, amb caràcter previ a la redacció de l’Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera, l’Ajuntament dona inici al tràmit de consulta pública per recollir la vostra opinió en relació als aspectes que es detallen en el següent document: 

Podeu fer-nos arribar les vostres opinions fins el 3 d’abril de 2024 (inclòs), mitjançant instància genèrica per internet, que trobareu fent clic aquí; o bé presencialment a l’Ajuntament.