Ple a l’Ajuntament: 26 de març (17h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de dimarts 26 de març (17h):

1.- Aprovació de l’acta anterior
2.- Donar compte al Ple de l’informe d’intervenció del compliment del període mitjà de pagament, calculat d’acord al reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, corresponent al quart trimestre 2023.
3.- Donar compte al Ple de l’informe d’intervenció corresponent al quart trimestre 2023, de compliment dels terminis de pagament segons la llei 15/2010, de modificació de la llei 3/2004, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat.
4.- Donar compte de l’informe d’intervenció en compliment dels objectius contemplats a la llei orgànica 2/2012, d’execució del pressupost corresponent al 4r. trimestre 2023.
5.- Donar compte de l’informe d’avaluació del pressupost de l’ajuntament de Pau de l’exercici 2024.
6.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2023.
7.- Donar compte de l’informe anual d’intervenció emès de conformitat amb l’article 15.6 del reial decret 424/2017.
8.- Donar compte de l’informe de la sindicatura de comptes de Catalunya 29/2023, relatiu al compte general de l’exercici 2021.
9.- Donar compte de l’informe de la sindicatura de comptes de Catalunya 25/2023, relatiu a la informació del control intern exercicis 2019-2021.
10.- Donar compte de l’informe de la sindicatura de comptes de Catalunya 36/2023, relatiu al seguiment de les recomanacions dels informes del compte general de les corporacions locals, exercicis 2004-2021.
11.- Donar compte del Pla pressupostari a mig termini, període 2025-2027
12.- Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 03/2024
13.- Aprovació codi de conducta dels alts càrrecs de l’ajuntament de Pau
14.- Donar compte dels decrets d’alcaldia
15.- Assumptes urgents
16.- Precs i preguntes

Recordeu que les sessions de ple són obertes i que podeu assistir-hi com a públic. Feu clic aquí per veure el decret de la convocatòria.