Distinció per a la qualitat i la transparència de la informació publicada a la web de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Pau ha estat reconegut per primera vegada amb el segell Infoparticipa, que acredita un bon nivell de transparència i de qualitat de la informació que està publicada a la web municipal.

La web compleix 41 dels 52 indicadors que fa servir el Grup de Recerca en Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència (ComSET) de la Universitat Autònoma per avaluar el grau de compliment dels requeriments en publicitat activa que exigeix la Llei de Transparència.

Aquests indicadors fan referència a informacions que els ajuntaments han de publicar d’ofici: organització institucional, gestió econòmica, acció de govern, normativa municipal, contractes, convenis, subvencions, tràmits i serveis públics, entre altres.

Feu clic aquí per veure el resultat complet de l’avaluació.