El Ple de l’Ajuntament aprova canvis en els preus de la piscina municipal

El Ple de l’Ajuntament, reunit el passat 15 d’abril, va aprovar canvis en els preus de la piscina municipal, que entraran en vigor a partir de la imminent publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

L’acord de modificació dels preus de la piscina en el sentit que podreu veure a continuació es va prendre amb els vots a favor de l’equip de govern de Som Gent de Pau i amb els vots en contra dels regidors de Junts per Pau, a l’oposició.

Segons consta a la proposta portada al Ple, aquesta modificació de preus persegueix reduir el dèficit que existeix entre el cost del servei i els ingressos que genera: al 2021 hi va haver un dèficit de 17.057,94€; al 2022 va ser de 9.693,13€ i l’any passat va ser de 7.888,43€

Veureu a les taules següents els preus que entraran en vigor a partir de la publicació oficial i, a sota, els preus que deixaran d’estar vigents properament:

Altres punts de l’ordre del dia del Ple: