El pressupost de 2024

PARTIDES QUE FORMEN EL PRESSUPOST
EL PRESSUPOST DESGLOSSAT PER CAPÍTOLS
COMPARATIVA PER CAPÍTOLS AMB EL PRESSUPOST DEL 2023
  • Feu clic aquí si voleu veure les variacions detallades a nivell de partides.
INVERSIONS PREVISTES PEL 2024 AMB EL SEU FINANÇAMENT
L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU

Aquests són els principals documents del projecte de pressupost del 2024:

Aquestes són les principals fases de tramitació de l’expedient:

Última actualització: 24/01/2024