Aprovat definitivament el pressupost d’aquest any

El 24/01/2024 ha sortit publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci d’aprovació definitiva del pressupost d’aquest any, les bases d’execució i la plantilla de personal.

El projecte de pressupost pel 2024, juntament amb els altres documents, va ser aprovat inicialment durant la sessió de Ple de 29/12/2023 amb els vots a favor de l’equip de govern (Som Gent de Pau), però amb els vots en contra de l’oposició (Junts per Pau)

Durant el termini d’exposició al públic no s’han presentat reclamacions i l’expedient ha quedat aprovat definitivament.

Feu clic aquí si voleu veure tots els detalls del pressupost.