L’Ajuntament ha fet treballs de millora a la deixalleria amb l’ajut de l’Agència de Residus de Catalunya

L’Ajuntament de Pau ha rebut de l’Agència de Residus de Catalunya una subvenció de 12.798,48 € que ha servit per finançar els treballs de millora de la deixalleria.

Per un costat, s’han eliminat els canyers que hi havia als costats nord i oest de la deixalleria. S’ha subsolat a uns 20-30 centímetres una superfície aproximada de 114 m2 per arrencar el rizoma dels canyers (Arundo donax), donat que aquest sembla ser que l’únic sistema que s’ha mostrat efectiu per a una erradicació poc o molt definitiva d’aquesta espècie forana.

Per altra banda, s’ha refet la teulada del cobert per a residus. S’ha desmuntat la coberta i les dues primeres rengleres de blocs i després s’ha reconstruït fent un anell de formigó dins del bloc perquè treballi com una biga. S’ha deixat més espai a la part sud per facilitar la sortida de l’aire i rebaixar així la pressió sobre la planxa.

Finalment, s’ha reconstruït la tanca perimetral als costats nord i oest. En aquest cas, l’acció ha consistit a reposar 28 metres de tanca, feta amb panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, acabat galvanitzat i plastificat en color verd i pals de perfil buit de secció rectangular encastats en el suport.