Pau aprova un pressupost de 941.875 € pel 2023

 

El darrer Ple, celebrat el passat 27 de desembre, va aprovar amb 4 vots a favor i 2 vots en contra el pressupost municipal per a l’exercici 2023, en el qual es destinen 121.000 euros per a les instal·lacions fotovoltaiques del Centre Cívic i de l’edifici de vestidors de la piscina.

Durant la sessió també es va aprovar, per unanimitat, la moció per a l’adhesió a l’agenda digital dels municipis de Catalunya, impulsada pel consorci Localret; l’adhesió al projecte ePlanet implementat dins el marc del programa Horitzó 2020; i el conveni de col·laboració entre el consorci administració oberta de Catalunya i l’ajuntament de Pau per a l’expedició telemàtica de volants del padró municipal d’habitants.

 

Pressupost municipal 2023

El punt més destacat del pressupost per aquest 2023 recau en el capítol d’inversions, amb la instal·lació fotovoltaica a les teulades de l’edifici del Centre Cívic i de l’edifici dels vestidors de la piscina, amb 121.000 euros. Aquesta inversió compta amb el finançament de l’ICAEN (28.915 €). A més, s’ha previst l’emmagatzematge de l’energia la instal·lació del centre cívic per afavorir al màxim l’autoconsum.

El pressupost també contempla la millora de l’entorn de les àrees de recollida de residus i l’adquisició de nous contenidors de trastos i plàstics durs, amb uns 18.000 euros de pressupost; la renovació i millora del reg del parc esportiu i l’enjardinament de la feixa inferior amb la construcció d’un itinerari per a vianants que permeti gaudir de tot l’espai; la posada al dia dels diferents equipaments municipals amb treballs de pintura i millora de les instal·lacions; i el manteniment de la xarxa de camins públics.

A més, s’ha tingut en compte un augment pel capítol 2, per fer front a la pujada dels costos dels subministraments energètics i del servei de recollida i tractament de residus domèstics.

Com a novetat, es preveu fomentar la participació ciutadana amb la creació d’una taula local de cultura mitjançant un procés amb noves eines de participació, una acció per la qual s’ha sol·licitat subvenció a la Diputació de Girona.

Pel que fa als ingressos, el consistori ha aprovat no apujar les taxes i mantenir el tipus de l’IBI un any més.

 

Agenda digital dels municipis de Catalunya 

L’Agenda digital dels municipis de Catalunya s’emmarca en l’estratègia del municipi digital impulsada pel Consorci Localret en el mandat 2019-2023, consorci que té per missió acompanyar els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats, i que està compost per 880 dels 947 municipis de Catalunya, les quatre diputacions, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i vint-i-dos consells comarcals.

L’estratègia del municipi digital persegueix la transformació digital dels municipis de Catalunya de manera sistematitzada i conjunta. Així, aquesta agenda té com a objectiu articular la transformació digital dels municipis de Catalunya.

 

Projecte ePlanet

El projecte ePLANET, amb una durada de tres anys, s’implementa dins del marc del Programa Horitzó 2020 i té com a finalitat accelerar la transició energètica en els municipis europeus millorant la coordinació entre les autoritats locals i els governs regionals per optimitzar el procés de presa de decisions, la coherència i la consistència. Es desenvoluparan proves pilot en tres regions: la demarcació de Girona, l’illa de Creta i la regió de Zlin (República Txeca).

Dins el marc del projecte es crearà una plataforma que connectarà amb totes les fonts de dades energètiques, realitzarà una harmonització de les dades i les emmagatzemarà en un repositori centralitzat controlat per la Diputació de Girona i gestionat per CIMNE. La visualització de les dades es farà a través d’entorns propis i amb sincronització amb la plataforma SITMUN.

 

Col·laboració entre el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i l’Ajuntament de Pau

El Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) ha desenvolupat una aplicació informàtica per al “projecte Padró” d’expedició telemàtica de volants del padró municipal d’habitants, sorgit d’una iniciativa conjunta de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret i el Ministeri d’Administracions Públiques de l’Administració General de l’Estat en el marc del projecte de l’Administració Oberta de Catalunya.