Es reprenen les obres a la depuradora

Aquesta setmana s’han reiniciat les obres a la depuradora de Pau, que acabaran el 2 de febrer. Un cop acabades, s’iniciarà el període de proves que s’allargarà, com a mínim, 3 mesos.

El passat mes de juliol l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) suspenia temporalment les obres del projecte constructiu del sanejament i depuració de Pau i els Olivars fins que Endesa realitzés la connexió al subministrament elèctric. L’empresa constructora, a través del director d’obra i responsable del contracte, el tècnic gestor del contracte i el cap del Departament de Projectes i Obres, havien sol·licitat aquesta suspensió temporal total de les obres set dies abans que acabés el contracte perquè Endesa no havia procedit a donar l’alta del subministrament a la planta ni la instal·lació dels comptadors i, per tant, no era possible iniciar la fase de proves.

Un cop feta l’alta del subministrament elèctric, les obres encaren el seu tram final abans d’entrar en funcionament i començar el període de proves. Es preveu que les obres quedin enllestides a inicis de febrer i les proves s’allarguin fins a principis del mes de maig.